pangu

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Vysvetlenie javu

Email Tisk PDF

Podľa môjho názoru, tento jav môže byť porovnaný s princípom vysielania a prijímania v rádiu, pre jeho zvláštne „pole“ v objektívnej realite. Ak len vy viete, ako prijímať čchi zodpovedajúcimi špecifickými prostriedkami, môžete prijímať čchi pre získanie jeho liečebných efektov. Môžeme povedať, že naučením sa materiálnym charakteristikám čchi-kungu, sme porozumeli polovici princípu problému prečo môže byť čchi-kung využitý na ošetrenie ochorení. A toto čiastočné pochopenie môže viesť k rovnakému zdroju ako medicínske princípy (zahrňujúce západnú a tradičnú čínsku medicínu).

Čo je princípom modernej medicínskej vedy? Najzákladnejším princípom je prispôsobiť pomoc prípadu. Konkrétnymi slovami, medicína má vo zvyku prinavrátiť potreby orgánov v tele tak, aby sa vyriešili faktory zapríčiňujúce ochorenie.

Prečo človek ochorie? Sú pre to len dve základné príčiny:

1)      Orgánom v ľudskom tele buď chýbajú nevyhnutné hmotné elementy, alebo sa zvyšujú škodlivé hmotné elementy, preto sa vyvinie ochorenie. Choroby sú väčšinou klasifikované ako parenchymatické ochorenia a môžu byť ľahko vyšetrené.  Nazývame ich ochoreniami materiálnych charakteristík.

2)      Rôzne fyziologické funkcie vo vnútri ľudského tela prebiehajú kontinuálne. Avšak ak sa raz objaví nejaké oslabenie alebo problém v takýchto funkciách, ľudské telo tiež ochorie.

Spočiatku, v určitom čase, sa tieto druhy indispozícií ešte neprejavia ako organické ochorenia, ale spôsobia pacientovi pocit rýchlej únavy a vyčerpanosti. Aj keď je sem-tam pociťovaná všeobecná nevoľnosť a bolesť, môžu byť patogény a indispozície len ťažko zistiteľné. Preto takéto symptómy zaraďujeme medzi ochorenia s duševnými charakteristikami. Avšak ak sa raz tento druh chorôb zmení na parenchymatické, stanú sa vážnymi alebo chronickými a obtiažne liečiteľnými. Zahŕňajú napríklad CARDIOPATHY, diabetes mellitus (cukrovku),  upchanie mozgových ciev, psychózy, chronickú hepatitídu, lupus erythematosus a reumatickú artritídu.

Moderná medicínska veda dostatočne vyriešila choroby vyvolané príčinami prvej skupiny ochorení.  Doposiaľ sa však v liečbe chorôb, vyvolaných príčinami druhej skupiny ochorení, alebo v kombinácii s príčinami prvej skupiny ochorení, prejavuje ako neschopná a liečebné efekty sú často neuspokojivými.

Poďme prezkúmať príčiny existencie tohto javu. Základný princíp modernej medicínskej vedy (hlavne západnej medicínskej vedy) je založený  na hmotnej charakteristike: doplniť hmotu hmotou (t.j., doplniť  materiálne elementy, ktoré telo potrebuje a neutralizovať škodlivé materiálne elementy v tele liekmi). Avšak chýba efektívny spôsob pre základné posilnenie vitality (fyziologickej funkcie) a imunitného systému v ľudskom tele.

Charakteristiky čchi-kungu zodpovedajú charakteristikám spirituálneho pohybu vo vitalite. Preto je to druhou polovicou vysvetlenia, prečo je čchi-kung schopný liečiť ochorenia: čchi-kung je schopný riešiť  druhý druh príčin vznikajúcich ochorení v ľudskom tele.

Presuňme sa teraz k diskusii o slove duch. Keď sa akokoľvek diskutuje o slove duch, mala by sa najprv exaktne a korektne vymedziť definícia ducha.

Čo je duch? Hlavným významom ducha je dynamická schopnosť, ktorá prevyšuje hmotné charakteristiky. Vezmime si za príklad vitalitu ľudských stvorení. Ľudia majú dynamickú schopnosť, ktorá prevyšuje  hmotné charakteristiky.  Aj keď sa vitalita pridržiava hmoty (napr. ľudské telo) a pôsobí v hmote (napr. ľudské telo), hmota v žiadnom prípade nie je rovnocenná vitalite! Preto je „smrť prichádzajúca si pre človeka bez akýchkoľvek chorôb“ najlepším svedectvom javu. Ak by bola hmota rovnocenná vitalite, množstvo hmoty, ktoré tvorí rozličné orgány v ľudskom tele  by sa nezmenšovalo. A naviac by všetky orgány v ľudskom tele vôbec neochorievali, potom by vitalita pokračovala v existencii. Avšak fakty dokazujú opak. Vitalita existuje (napr. je „vec /záležitosť, stvorenie/“) bez akejkoľvek stopy, formy, znaku, značky alebo čo i len tieňa. A ak predsa raz prestane pracovať, smrť si príde pre človeka; a ak je raz neschopná efektívne primäť pracovať orgány primerane, telo ochorie.

Dynamická schopnosť vitality sa prejavuje v dvoch aspektoch: pôsobenie vedomia a pôsobenie nadvedomia. Na určitom stupni pôsobí na vôľu človeka. Takto môžu ľudia so silnou vôľou a/alebo otvorenou mysľou dlhšie odolávať alebo sa rýchlejšie zotaviť z choroby ako tí, ktorí majú slabšiu vôľu alebo myseľ. Toto je vyjadrením vitality vo vedomom pôsobení.

V mnohých prípadoch sa však neriadi vôľou tela, ale koná nezávisle podľa svojho vlastného režimu a to buď pracuje aktívne alebo spomaľuje, až kým sa nevyčerpá. Toto pôsobenie nadvedomej vitality vyvolá oba – prospešné alebo neprospešné efekty na zdraví ľudského tela. Keď je vo svojom silnom a bujnom stave, ako v mladosti,  vytvára priaznivé efekty. Ako také, drobné poranenia alebo menšie ochorenia môžu byť rýchlo uzdravené bez potreby zasahovania medicíny, ale len automaticky  sa prispôsobujúcim vplyvom svojej vlastnej vitality. Ak vitalita človeka môže zostať v silnom a energetickom stave  a v automaticky sa prispôsobujúcej kondícii, potom existujú nádejné výhliadky  a výhľady v udržaní si skutočného zdravia v ľudskom tele.

Čchi v čchi-kungu ovláda súčasne vedomé pôsobenie a nadvedomé pôsobenie, preto sa zhoduje s charakteristikou vitality. Aktívna charakteristika ľudskej vitality môže byť posilnená vďaka riadnemu cvičeniu čchi-kungu.  Inými slovami, fyziologické funkcie tela sú posilňované a taktiež sú získané nepredstaviteľné efekty  v ošetrovaní niektorých ochorení. (Samozrejme, výsledok posilňovania fyziologických funkcií sa môže líšiť v poslaniach obsiahnutých v rozličných  krokoch čchi-kungu.  Preto žiadne sektárske kroky čchi-kungu nemôžu kompletne posilniť rozličné fyziologické funkcie v ľudskom tele, plynúce zo zdania, že niektoré choroby nemôžu byť liečiteľné určitými čchi-kungovými cvičeniami.)