pangu

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Charakteristiky mystického Pan Gu Čchi-kungu

Email Tisk PDF

Čo je čchi-kung?

Od počiatkov histórie ľudského pokolenia, zvlášť v Číne, sa ľudia neustále zaoberali otázkou, čo skutočne čchi-kung je.

Záznamy nájdené v mnohých starodávnych čínskych knihách, ako napríklad od Cisára Huanga Nei Jing (Domáci klasikovia) a Yi Jin Jing (Kniha premien), odhalili sféru vplyvu a prínos v bádaní našich predkov, okrem mnohých denne využívaných idiómov a frází. Často sa stretávame v popisovaní vitality života s prívlastkovými frázami ako „prekvitajúce čchi zrána“, „vitálne čchi mláďaťa“, „čchi javiace sa ako dúhy“ a v popisovaní úpadku života ako „vážne zranené čchi“ a „slabé uviaznuté čchi“. V skutočnosti slovo čchi v takýchto frázach veľmi konkrétne  vyjadruje a popisuje pôvodnú a základnú vitalitu ľudského života.  Bohužiaľ, mnohí ľudia často používajú tieto frázy, ale opomíjajú ich skutočný význam. Ak by tak nekonali, tajomstvá, ktoré umelo obaľujú čchi-kung by boli menšie a postrádali by váhu.

Znalosti našich predkov a ich štúdium čchi-kungu sú fakticky plné prostého materializmu, zdôrazňujúce viac praktické skúsenosti ako uctievanie viditeľných vedomostí. Napríklad, expresie svetla, obraz, tvar, tieň a nápad - sú prežívané počas cvičenia čchi-kungu; a pociťovanie pnutia, strnulosti, chladu, tepla a bolesti sú tiež skutočnými reflexiami náležitej praxe. Vyššie uvedené je poznaním materializmu, alebo, môžete povedať, poznaním, ktoré je získané skrz prostriedky materializmu. A naviac, naši predkovia detailne rozčlenili znalosť čchi a opatrili ho riadnym popisom. Pre veľkú jednotku je čchi Chaosu: „Ľahké a modré čchi sa vznieslo hore, vytvárajúc Nebesá a ťažké čchi sa sústredilo dole, vytvárajúc Zem“. Pre malú jednotku je „vitálne čchi“ v ľudskom tele a „spiritulálne čchi“ všetkých stvorení /vecí/ na Zemi (t.j., čchi v čchi-kungu). Vyššie uvedené poukazuje na široký a úzky význam čchi; prvý uvedený je najširší, zatiaľ čo čchi v čchi-kungu je pomerne najužší. Preto naši predkovia použili slovo čchi na poukázanie jeho charakteristík.

Široký význam čchi presne vymedzuje všeobecnú charakteristiku, zatiaľ čo úzky význam vymedzuje jednoznačnú charakteristiku. Preto široký význam zahŕňa úzky význam a posledný zmienený vyjadruje  niektoré charakteristiky (všeobecnú charakteristiku) prvého – ako sú stvorenia /veci/ na svete. Napríklad, predstava o človeku je tiež rozdelená do širokého a úzkeho významu. Je ním individuálny človek, skupina ľudí a ľudské stvorenia vo všeobecnosti. Medzi všeobecnými a konkrétnymi charakteristikami sú obvykle rozdiely – obe sa dohromady miesia ale zároveň sú rozličnými.

Čchi v čchi-kungu, ktoré je z čchi vesmíru – Univerza, je z najspirituálnejšieho druhu, preto  je k jeho získaniu potrebný špeciálny spôsob (t.j., čchi-kungové cvičenie).

Čo je čchi vo vesmíre – Univerze?

Naši predkovia odvodili na základe jasného pochopenia frázy: „Ľahké a modré čchi sa vznieslo hore, vytvárajúc Nebesá a ťažkké čchi sa sústredilo a spadlo nadol, vytvárajúc Zem“. Čchi je tu vlastne nepatrnou časticou hmoty vesmíru – Univerza. Samotný zákon pohybu popisuje čchi nasledovne: „Ľahké a modré veci /stvorenia/ sa vzniesli nahor, vytvárajúc jasnú a nekonečnú oblohu (ako taký, čínsky znak vyjadrujúci „obloha“ bol písaný ako „modrý vzduch“); ťažké a rozbúrené veci /stvorenia/ klesli a vytvorili základ (Zem, hviezdy a hmlovinu). Toto v skutočnosti nebolo len poznaním pohybu hmoty v priebehu Chaosu, ale tiež interpretáciou javu pohybu hmoty po vytvorení priestoru. Takýto jav je často postrehnuteľný aj dnes – je možné nájsť množstvo častíc pohybujúcich sa sem a tam po oblohe. Zatiaľ čo len ľahké a modré častice sa môžu pohybovať vo vzduchu, ťažké a rozbúrené veci /stvorenia/ sú nakoniec odsúdené k pádu na zem.  Toto je charakteristika širokého významu „pôvodného čchi“.

Domnievame sa, že ak máme na pamäti vyššie zmienené body, môže byť pochopený a zrealizovaný  skutočný prameň čchi v čchi-kungu. Pochádza z vesmíru – Univerza a je špeciálnou záležitosťou, majúcou obe – materiálnu a spirituálnu – charakteristiku.

Čchi v čchi-kungu prejavuje  svoje materiálne charakteristiky troma spôsobmi:

1)      Odhaľuje svoju existenciu skrz energiu. Takže ak prichádza čchi do kontaktu s telom človeka, môžu sa  v tele objaviť určité zodpovedajúce pocity ako je pnutie, strnulosť, chlad, bolesť, svrbenie, neuvedomelé pohyby a tok vzduchu prúdiaci telom.

Rovnaké úvahy môžu platiť  v prípadoch, že do kontaktu s telom človeka prídu iné druhy energií (napr. elektrická energia, energia tepla) a  v tele sa  tiež objavia pocity. Rozdiel je však v tom, že kým pre zistenie existencie elektrickej a iných energií boli vytvorené prístroje, žiaden vhodný prístroj nebol dodnes zostavený pre zistenie existencie čchi. Preto sa zdá, akoby nebol žiaden vedecký dôkaz čo sa týka existencie čchi.

Jeden z mojich študentov, pracovník Guangdong Base Engineering Company na dôchodku, často máva pocit elektrického výboja a spozorováva elektrické iskrenie zjavujúce sa medzi jeho dlaňami počas prijímania čchi a cvičenia čchi-kungu podľa popisu tejto knihy. Keď vydáva čchi pre ošetrenie pacientov opačného pohlavia, elektrické výboje sú pociťované na oboch stranách a elektrické iskrenia môžu byť tiež postrehnuteľné. Tento jav ukazuje, že zvýrazňuje /zdôrazňuje/ dráhy jeho tela skrz dávky /množstvo/ elektrickej energie.

Ako je u každého rozdielne pole čchi (alebo biologické pole), každý má rozdielne pocity  pri kontakte s čchi (t.j., niekto cíti viac elektrickej energie, zatiaľ čo iní cítia viac svetelnú alebo magnetickú energiu).

2)      Čchi sa pohybuje v smere molekulárneho pohybu do a skrz čas a priestor.

V každodennom živote môžeme často cítiť vôňu kvetín, príjemné vône jedla a iné vône. Je tomu tak preto, že nos človeka vstrebáva molekuly hmoty alebo materiálnych substancií nachádzajúcich sa v blízkosti. Človek môže akceptovať  toto odôvodnenie aj s malou znalosťou fyziky.

Stejným spôsobom sú vône cítené praktikantom čchi-kungu pokiaľ je v stave kungu (stav prijímania kungu alebo cvičenia kungu).

Po zistení ako a prečo, môžeme pochopiť, že proces cvičenia a prijímania čchi je prakticky stejným procesom, ako je prijímanie energie a absorbcia materiálnych elementov z prírody.

A naviac, bude cítiť zkazený, hnilobný  pach tela, ak pacient, zotavujúci sa z organického zápalového ochorenia (napr. ak je určitý orgán zničený alebo rozkladajúci sa) je ošetrovaný niekým, kto si osvojil hlbokú a dokonalú znalosť čchi-kungu. Je to správne vysvetlené, že vydávané čchi rozpustilo poškodené časti  vo vnútri telesného orgánu do drobných častíc, tak malých ako molekuly, uvoľnilo a vypudilo ich z tela. Preto ak ľudia v okolí pacienta zacítia taký zlý zápach, jeho materiálne charakteristické znaky sú potom jasné.

3)      Navonok sa prejavuje spôsobom „poľa“. Ako elektrické pole alebo magnetické pole, zatiaľ čo pole čchi sa prejavuje navonok, tiež formuje kruhy vedľa kruhov, ako vlny ženú vlny. Neplatí to pre človeka so silnou vysielacou schopnosťou vydať čchi ďaleko – povedzme stovky alebo tisícky míľ.