pangu

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Súhrn mystického Pan Gu Čchi-kungu

Email Tisk PDF

Mystický Pan Gu Čchi-kung (alebo nebeský, zemský, slnečný a mesačný čchi-kung) je disciplínou, ktorú som vytvoril počas mnohých rokov bolestnej očisty a skrz komunikáciu s prapôvodnou silou prírody. Konal som tak v súlade s charakteristikou fyziologickej štrukúry ľudského tela a vzťahom medzi človekom a vesmírom.
Moja akademická dizertácia „Výnimočná znalosť hmotnej a duchovnej charakteristiky čchi-kungu,“ získala cenu Zlatý pohár na  1. stretnutí Medzinárodnej konferencie somatickej vedy, organizovanom v Spojených štátoch v júni 1995. V tom istom čase bola  vybraná a zaradená do zborníka zo 4. stretnutia Medzinárodného vedeckého kongresu o Čchi-kungu.
V súčasnej dobe som riaditeľom Inštitútu pre výskum čchi-kungu, Guangzhou univerzity  a prezidentom Asociáce pre výskum Guangzhou mystického Pan Gu Čchi-kungu. Prvý krát som mystický Pan Gu Čchi-kung verejne predstavil v roku 1993. Odvtedy bol kladne prijatý širokou verejnosťou. V súčastnosti je mystický Pan Gu Čchi-kung hojne rozširovaný po celých Spojených štátoch a taktiež v Hongkongu, Macau, Indonézii, Austrálii, Taliansku, Kolumbii, Paname a Kanade. Bol prijatý a osvojený stovkami praktikujúcich a umožnil mnohým z nich, ktorí boli zamorení utrpením, zapríčineným ochorením, znovu nadobudnúť zdravie a kráčať v ústrety novému životu.
Pôvod teórie mystického Pan Gu Čchi-kungu je zachytený v štyroch princípoch. Prvým princípom je liečba ochorenia  a choroby, zachránenie pacienta a prinesenie radosti ľudstvu. Druhý princíp vychádza z vhodného vedenia jednotlivca v spoločnosti a z kľúča cvičení mystického Pan Gu Čchi-kungu. Dosahuje sa ho vďaka pridržiavaniu sa nasledujúcej filozofie: „Prijať za svoju podstatu /základ/ láskavosť a zhovievavosť. Otvoriť svoje srdce /vnútro/ úprimnosti a priateľskosti /vľúdnosti/.“ Tretím princípom je  „ zmeniť tajomno v skutočnosť a transformovať zložitosť na jednoduchosť“. Štvrtý princíp odráža spôsob zachádzania s druhými a nakladanie s udalosťami. Jeho filozofiou je: „Hovoriť rozumne, ošetrovať ľudí s úctou, pôsobiť na druhých s citom a konať hodnotne /byť zodpovedný za svoje činy/.“
Mystický Pan Gu  Čchi-kung je výnimočná znalosť, ovládajúca obe charakteristiky – hmotnú aj duchovnú. Hmotná charakteristika sa predstavuje ako špeciálna energia, špeciálna forma molekulárneho pohybu, špeciálny druh poľa. Duchovná charakteristika sa týka hlavne dynamickej schopnosti, ktorá prevyšuje hmotnú charakteristiku a prejavuje sa vo vitalite a schopnosti myslieť. Duchovná charakteristika má vedomé pôsobenie a nadvedomé pôsobenie. Vzťahy medzi tvormi a hmotou vo vesmíre – zahrňujúce človeka a človeka, človeka a hmotu, hmotu a hmotu – spoluexistujú vzájomne protipôsobiac, sú znášanlivé a teda stabilné, sú harmonické a teda súzvučné. Filozofickým zhrnutím mystického Pan Gu Čchi-kungu teda je, že medzi  Nebesami, Zemou a človekom vládne harmónia.
Obsahom metódy (alebo cvičenia) mystického Pan Gu Čchi-kungu je vstrebať esenciu Slnka a Mesiaca a základnej vesmírnej čchi, potom ju využiť pri potlačení zla a pri oboznámení sa s hodnotami /podstatou/, pomôcť ľudskému pokoleniu a viesť  jeho ľudí. Princíp mystického Pan Gu Čchi-kungu je formulovaný podľa dialektických vzťahov, ktoré existujú medzi rozličnými druhmi stvorení a hmotou, obsiahnuté  vo vzniku, vývoji a toku Nebies, Zeme a človeka.
Mystický Pan Gu Čchi-kung zahusťoval človeku a hmote prospešné zložky vo vesmíre a zaistil úlohu sebaregulácie. Výsledkom je, že ak praktikujúci tejto formy  čchi-kungu sú ochotní sa správať vhodným  spôsobom a zaobchádzať  so stvoreniami v zmysle princípu „Prijímania za podstatu /základ/ láskavosť a zhovievavosť. Otvárania svojho srdca /vnútra/ úprimnosti a priateľskosti /vľúdnosti/“, sústrediť sa na techniku čchi-kungu a trvať na cvičení zodpovedajúcom zmyslu vyžadovanom metódou čchi-kungu, potom bude naplnený efekt liečby chorôb, spevňovania tela, rozvinutia múdrosti a žitia v harmónii a priateľstve s ostatnými.
Keď sa praktikujúci tohto druhu čchi-kungu hlbšie ponoria do cvičení a splynú s teóriou mystickej knihy „Cesta života“, môžu dosiahnuť báječného sveta v rámci vesmíru – Univerza, zjednotiť dušu s prapôvodnou podstatou a naplniť ideál dokonalého ľudského sveta.
Sú dva spôsoby liečby chorôb mystickým Pan Gu Čchi-kungom. Prvým spôsobom je, že praktikujúci bude vyknonávaním cvičení presne zodpovedajúcich daným pravidlám priamo absorbovať jednotlivé prvky z prírody, ktoré sú prospešné ľudskému telu a vylieči ochorenia zapríčinené nedostatkom prvkov v telesných orgánoch.  Druhý spôsob, dosahovaný skrz cvičenie je, že fyziologická funkcia ľudského tela bude zlepšená vďaka liečbe ochorení zapríčinených blokádou fyziologickej funkcie v telesných orgánoch.
Zvláštnosťou mystického Pan Gu Čchi-kungu je jednoduchosť a ľahkosť pri učení,  v naučení sa ho za krátky čas, rýchlosť efektov, pri vykonávaní nevyžaduje ticho, nevyžaduje špeciálnu vnímavosť, nie je v ňom obsiahnuté žiadne tabu a zostáva oslobodený od akéhokoľvek poňatia skupiny alebo školy. Obhajuje filozofiu – „základom je praktická skúsenosť;  teoretické chápanie je skrátená cesta“ a že človek musí „praktickú skúsenosť chápať ako učiteľa  a spoločnosť vnímať ako majstra pre prínos šťastia ľudstvu“.
Kniha, ktorú držíte v rukách, je mystický  a pritom  reálny popis,  plne zaznamenávajúci Pan Gu – ové rozovrenie Nebies a Zeme, formovanie  vesmíru – Univerza,  zrod ľudstva,  smerovanie ľudského pokolenia do budúcnosti a teoretické základy, na ktorých je tento mystický čchi-kung založený.

 

..untersiggenthal.ch.. Wir untersuchten Effekte Pflanzenfresser exclosures http://www.untersiggenthal.ch/?viagra-pille nicht-native Knoblauchsrauke Bieb. Cavara und Grande und die native Krautschicht, festzustellen, ob http://www.untersiggenthal.ch/?viagra-ersatz-deutschland eine selektive Fraß Säugetieren http://www.untersiggenthal.ch/?kamagra-oral-preis vor allem Weißwedelhirsche petiolata Invasion erleichtern können.