pangu

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

Pan Gu Shengong zahrnuje pohybovou, statickou a pokročilou (kondenzovanou) formu cvičení.

Pohybovou a statickou formu vyučují učitelé, kterým Mistr Ou Wen Wei vydal osvědčení (certifikát).  Výuky statické formy se může zúčastnit student, který se již naučil pohybovou formu a pravidelně ji cvičí déle jak 1 měsíc.

Pokročilou formu vyučuje pouze zakladatel systému Mistr Ou Wen Wei.

V ČR máme možnost naučit se pohybovou a statickou formu během návštěvy Vincenta Chu, který je zároveň mistrem Čínského bojového umění Tai Ji Quan. Termíny najdete zde

Pohybovou formu se lze od r. 2009 naučit i u některého učitele v ČR. Seznam najdete zde

Cena: může se mírně lišit učitel od učitele, přičemž je možné přihlédnout k individuálním možnostem každého zájemce.

  • Pohybová forma 1500,- Kč
  • Statická forma 1500,- Kč
  • Cena se může lišit podle možností zájemce - studující, nemajetní a lidé bez stálého příjmu požádejte o slevu

Pokud je učitelem člen občanského sdružení Klub Tai Ji Quan Zlín, pak cena je váš příspěvek tomuto sdružení. Z této částky se hradí náklady spojené s výukou, překlady knížek, článků, tvorba webových stránek a příspěvek Mistru Ou Wen Wei.